Otwieramy dzieci na komunikację. We wszystkich językach!

504 056 845Zadzwoń do nas:

Zaburzenia rozwoju dwujęzycznego

Wykrywanie opóźnień mowy oraz języka u dwujęzycznych dzieci może być wyzwaniem. Ograniczona ilość specjalistów w dziedzinie patologii językowych oraz ograniczony dostęp do narzędzi monitorujących rozwój umiejętności językowych sprawia, że ocena nie jest łatwa. Pediatrzy powinni być zapoznani z ogólnymi etapami rozwoju mowy u dzieci jednojęzycznych i adaptować je do dwujęzycznych maluchów.

Kluczem jest otrzymanie informacji o systemie językowym dziecka, nie tylko o pierwszym, czy drugim języku. Na przykład: w wieku 18 miesięcy, zarówno jedno, jak i dwujęzyczne dziecko powinno posługiwać się około 50 słowami, niezależnie od tego, czy jest to polski, angielski czy miks obydwu. To samo odnosi się do dwulatków, którzy z kolei powinni wykazywać się wypowiedziami złożonymi z dwóch słów. Jeżeli rodzice nie mówią dobrze po polsku (a dziecko uczy się tego języka), usługi profesjonalnego tłumacza są niezbędne dla prawidłowej diagnozy zaburzeń lub ich braku.

W krajach, gdzie dwujęzyczność jest normą (np Szwecja, Kanada, Szwajcaria), modele monitorujące i zwiększające rozwój umiejętności, kładą nacisk na dostarczenie informacji i wsparcia rodzicom oraz szkołom. Warsztaty dla rodzin i nauczycieli mogą pomóc w rozszerzeniu świadomości językowych progów rozwojowych, a także promować optymalne metody stymulacji mowy oraz rozwoju języka.

Na chwilę obecną wiedza na temat rozwijania dwujęzyczności u dzieci w Polsce rozwija się. Jesteśmy pionierami w profesjonalizacji usług dwujęzycznych opiekunek, które są w stanie również zaalarmować rodziców w przypadku zaburzeń rozwoju mowy u dziecka. Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy – jest to bezcenna inwestycja w rozwój dziecka.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go znajomym!